Mutizens thân mến,

Linh Thú là thú cưng của nhân vật trong thế giới MUVN. Các Mutizens có thể xuất chiến để tăng thuộc tính nhân vật. Hãy cùng chiêm ngưỡng hệ thống Linh Thú hoành tráng, đặc sắc của MUVN.

 Linh Thú

 Linh Thú là thú cưng của nhân vật, có thể xuất chiến để tăng thuộc tính nhân vật.

 User có thể mang nhiều Linh Thú nhưng chỉ Linh Thú "hiển thị" và "chiến đấu" mới cung cấp thuộc tính.
 Linh Thú trong "Hỗ Trợ" cung cấp thuộc tính cơ bản, thuộc tính Thiên Phú và chỉ hiển thị 1 con. Linh Thú trong "Chiến đấu" chỉ cung cấp thuộc tính cơ bản không cung cấp thuộc tính Thiên Phú, có thể tham gia chiến đấu 2 con. 
 Linh Thú còn có thuộc tính tổ hợp đặc biệt, ví dụ Linh thú trong Hiển thị và Chiến đấu thỏa mãn điều kiện tổ hợp thì sẽ nhận được thuộc tính tổ hợp.

 Nhận Linh Thú

 Để chiêu mộ linh thú, người chơi phải tiến hành Gọi linh thú.

 

 Mỗi ngày có 1 lần gọi miễn phí, lần sau sẽ tốn kim cương. Mỗi lần mất 300 Kim Cương cho 1 lần gọi.

 Linh thú còn có duyên phận. Cùng xếp vào đội hình sẽ tăng lực chiến và chỉ số cho người chơi.

 

 

 

 

 

 Bồi Dưỡng Linh Thú 

 Linh Thú dư có thể thu hồi về để nhận Tinh Phách của Linh Thú qua chức năngThanh lý

 Tinh phách dùng để tăng cấp Linh Thú. Tăng cấp sẽ tăng thuộc tính cơ bản của Linh Thú qua mục Tăng Cấp

 Tinh Phách còn có thể tăng cấp pháp trận của Linh Thú, tăng thuộc tính cơ bản của tất cả Linh Thú ra trận.


GIFTCODE ĐANG CÓ Click để xem Giftcode tặng!