Mutizens thân mến,

Trên bước đường chinh chiến, các Mutizens cần sử dụng tính năng Cường hóa trang bị để tăng sức mạnh cho nhân vật của mình, để cùng đối đầu với những phó bản hay boss khó tính. Cường hóa trang bị là một trong những tính năng chính để tăng sức mạnh người chơi.

 Cường hóa trang bị chỉ tăng thuộc tính cơ bản của trang bị.
 Có tổng cộng 15 cấp Cường Hóa. Cấp cường hóa càng cao, hiệu ứng ánh sáng bên ngoài trang bị càng mạnh.
 Cường hóa +1 -> +5 thất bại không bị giảm cấp.
 Cường hóa +6 -> +14 thất bại thì cấp cường hóa -1.
 Trang bị cường hóa từ +7 trở lên có thể đặt thêm nguyên liệu vào, sau khi thất bại không giảm cấp cường hóa trang bị.
 Dùng tính năng "Tăng tỷ lệ thành công" để tăng tỷ lệ cường hóa thành công, đồng thời cũng tăng số lượng tiêu hao vật liệu và Zen.
 Cấp VIP có thể tăng thêm tỷ lệ cường hóa thành công.

 

 Cách Cường Hóa

1. Bấm vào mục "Phát triển" chọn "Trang Bi
 

2. Chọn "Cường Hóa" để tiến hành cường hóa


GIFTCODE ĐANG CÓ Click để xem Giftcode tặng!