Kính gửi các đồng đạo Game, hiện Sv mu-hanoi.vn tiếp tục đưa ra Server mới nhằm tìm kiếm các cao thủ Mu mobile về với Mu-hanoi.vn
 


 
[​IMG] PHẦN QUÀ ĐUA TOP SẼ ĐƯỢC THÔNG TIN NHƯ SAU[​IMG]

TOP Lực Chiến 
Top 1 : 5m xu + Hộ phù lv 20 vip + 5 cánh thời trang tự chọn + 5 trang phục thời trang tự chọn
Top 2 : 3m xu + Hộ phù lv 19 vip + 3 cánh thời trang tự chọn + 3 trang phục thời trang tự chọn
Top 3 : 2m xu + Hộ phù lv 18 vip + 2 cánh thời trang tự chọn + 2 trang phục thời trang tự chọn
Top 4-10 : 1m xu + 1 cánh thời trang tự chọn + 1 trang phục thời trang tự chọn

TOP Cấp độ
Top 1 : 5m xu + 1 pet full + 5 cánh thời trang tự chọn + 5 trang phục thời trang tự chọn
Top 2 : 3m xu + 1 pet full + 3 cánh thời trang tự chọn + 3 trang phục thời trang tự chọn
Top 3 : 2m xu + 1 pet full + 2 cánh thời trang tự chọn + 2 trang phục thời trang tự chọn
Top 4-10 : 1m xu + 1 pet theo yêu cầu (không full dòng) + 1 cánh thời trang tự chọn + 1 trang phục thời trang tự chọn

GIFTCODE ĐANG CÓ Click để xem Giftcode tặng!