Mutizens thân mến,

Phụ Linh Trang Bị là tính năng giúp vật phẩm tăng các chỉ số sức mạnh cho nhân vật.

 Phụ Linh Trang Bị

 Khi được tạo, trang bị có phẩm chất Tím trở lên sẽ mang ngẫu nhiên 2-4 thuộc tính linh hồn.
 Thông qua Phụ Linh Trang Bị, giá trị của mỗi thuộc tính linh hồn đều sẽ xuất hiện Tăng hoặc Giảm.
 Có thể tiêu hao Ngọc Linh Hồn để khóa giá trị của thuộc tính linh hồn nào đó, khiến giá trị không đổi sau khi Phụ Linh Trang Bị.

 

 Với tính năng Phụ Linh Trang Bị, sẽ tăng chỉ số lực chiến, máu, sức mạnh cho các lớp nhân vật và giúp các Mutizens trên con chống lại các thế lực hắc ám muốn hủy diệt thế giới.


GIFTCODE ĐANG CÓ Click để xem Giftcode tặng!