Mutizens thân mến,

PK Dã Ngoại là tính năng cho phép người chơi có thể so tài trực tiếp ngay trên bản đồ trên các bãi quái. Tính năng này tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt giữa các Mutizens trong việc khẳng định sức mạnh của chính mình một trực tiếp. 

  Có thể cho tiến hành PVP ở bối cảnh dã ngoại, yêu cầu cấp là : > Level 70.

  Do cơ chế bảo vệ tài khoản cấp thấp, nên người chơi Không thể PK trong Chủ Thành và thôn làng.

 

Lập team đi dã ngoại và khiến kẻ địch sợ hãi nào

Lập team đi dã ngoại và khiến kẻ địch sợ hãi nào

 

 Quy tắc chuyển đổi trạng thái PK:

  Hòa bình: không tấn công bất cứ người chơi nào, nhưng khi bị người chơi khác tấn công, có thể tấn công lại để gây ra sát thương.

  Nhóm: không thể tấn công người chơi cùng chung 1 đội, có thể tấn công người chơi khác để gây ra sát thương.

  Bang Hội: không thể tấn công người chơi trong chiến minh, có thể tấn công người chơi khác để gây ra sát thương.

  Thiện Ác: không thể tấn công người chơi có sát khí <100, có thể gây sát thương cho người chơi có sát khí >=100.

 Quy tắc tăng sát khí:

  Sát Khí trên 20 sẽ là tên Zen.

Sát khi >100 sẽ là tên đỏ.

Người chơi bị PK được phép phản kích. Nếu giết người chơi bật PK thì sẽ không bị trừ.

 Giá trị tăng:

  Mỗi lần tiêu diệt trực tiếp tăng 10 sát khí.

  Mỗi lần tham gia hỗ trợ tấn công tăng 5 sát khí.

 Quy tắc giảm sát khí:

  Bắt đầu tính khi người chơi có sát khí.

  Mỗi 10 phút giảm 10 sát khí, offline không được tính.

  Có thể dùng đạo cụ giảm sát khi như "Thuốc Chuộc Tôi" mua trong Shop.

 Trừng phạt:

  • 1-20 điểm PK: , Tăng 10% sát thương người chơi nhận được, giới hạn HP -10%
  • 20-100 điểm PK: Tên vàng, sát thương phải chịu nhận thêm 20%, giới hạn HP -20%, khi người chơi tử vong, nhân đôi độ bền đánh rơi
  • 100-200 điểm PK:Tên đỏ, sát thương phải nhận tăng 40%, giới hạn HP -40%, khi người chơi tử vong, độ bền sẽ bị giảm gấp đôi
  • 200-500 điểm PK: Tên đỏ, sát thương phải nhận tăng 60%, giới hạn HP -60%, khi người chơi tử vong, độ bền sẽ bị giảm gấp đôi

 Với tính năng PK Dã Ngoại, tính cạnh tranh của các Mutizens sẽ cao hơn trong các cuộc săn boss.


GIFTCODE ĐANG CÓ Click để xem Giftcode tặng!